STAREŠINA:
Anja Novljan

NAČELNICA:
Manca Dostal
040 394 624
manca.dostal@gmail.com

GOSPODAR IN TAJNICA:
Eva Rajh

BLAGAJNIČARKA:
Živa Novljan

NAČELNICA MČ DRUŽINE:
/

NAČELNICA GG DRUŽINE:
Tinkara Mazej

NAČELNICA PP KLUBA:
Ava Rajh

ČLANI RU:
Rok Pandel
Tilen Kreft

MČ VODNIKI:
Janja Jevnikar
Ita Osredkar
Benjamin Tabakovič
Urška Jeraj

GG VODNIKI:
Maruša Birsa
Tinkara Kreft
Eva Rajh
Timotej Gregorič
Gašper Kreft
Tinkara Mazej
Petra Novljan

NADZORNI ODBOR:
Marko Svetličič
Bogo Trontelj
Domen Verbič