STAREŠINA:
Anja Novljan

NAČELNIK:
Tilen Kreft
040 351 967
tilen.kreft6@gmail.com

GOSPODAR IN TAJNICA:
Eva Rajh

BLAGAJNIČARKA:
Živa Novljan

NAČELNICA MČ DRUŽINE:
Tinkara Kreft

NAČELNICA GG DRUŽINE:
Tinkara Mazej

NAČELNICA PP KLUBA:
Ava Rajh

 

ČLAN RU:
Rok Pandel

MČ VODNIKI:
Maruša Birsa
Timotej Gregorič
Tinkara Kreft
Andrej Rahne

GG VODNIKI:
Ana Cimperman
Eva Cimperman
Manca Dostal
Brina Fistrovič
Tinkara Mazej
Petra Novljan

NADZORNI ODBOR:
Marko Svetličič
Bogo Trontelj
Domen Verbič