Občni zbor 2024

Vse naše člane vabimo na občni zbor, ki bo potekal v torek, 12. marca 2024, ob 18.00 v dvorani ČS Rudnik (Pot k ribniku 20, Ljubljana – poleg taborniške sobice).

Predlagan dnevni red:

  1. Izvolitev delovnega predsedstva
  2. Potrditev dnevnega reda
  3. Poročilo verifikacijske komisije
  4. Poročila preteklega leta (delo načelnika, finančno poročilo, gospodarsko poročilo, poročilo nadzornega odbora)
  5. Razrešitev sedanjih funkcij in predlog novih funkcij
  6. Načrti za letošnje leto (delo načelnika, finančni načrt, gospodarski načrt)
  7. Volitve članov rodove uprave
  8. Razno