STAREŠINA:
Tilen Kreft

NAČELNICA:
Ita Osredkar
040 899 503
ita.osredkar@gmail.com

GOSPODAR:
Vito Drolec

TAJNIK:
Marko Planinc

BLAGAJNIČARKA:
Ava Rajh

NAČELNICA MČ DRUŽINE:
Nina Šubic

NAČELNIK GG DRUŽINE:
Gašper Kreft

NAČELNICA PP KLUBA:
Ajda Prašnički

NAČELNICA RR KLUBA:
Ava Rajh

ČLANI RU:
Tinkara Kreft
Žana Mencej
Livija Pirc

MČ VODNIKI:
Tia Babić
Ema Turk
Manca Koren
Neža Lesjak

GG VODNIKI:
Maruša Kavčič
Janja Jevnikar
Nina Šubic
Maruša Birsa
Eva Rajh

NADZORNI ODBOR:
Živa Novljan
Anja Novljan
Jure Česnik

DISCIPLINSKA KOMISIJA:
Tinkara Mazej
Maruša Birsa
Eva Rajh