STAREŠINA:
Anja Novljan

NAČELNICA:
Žana Mencej
040 210 478
mencej.zana@gmail.com

GOSPODAR:
Timotej Gregorič

TAJNICA:
Eva Rajh

BLAGAJNIČARKA:
Ava Rajh

NAČELNICA MČ DRUŽINE:
Nina Šubic

NAČELNIK GG DRUŽINE:
Gašper Kreft

NAČELNICA PP KLUBA:
Petra Novljan

NAČELNICA RR KLUBA:
Ava Rajh

ČLANI RU:
Tinkara Kreft
Tilen Kreft
Manca Dostal

MČ VODNIKI:
Neža Lesjak
Maruša Kavčič
Janja Jevnikar
Nina Šubic

GG VODNIKI:
Zarja Dostal
Ita Osredkar
Maruša Birsa
Tinkara Kreft
Eva Rajh
Gašper Kreft

NADZORNI ODBOR:
Marko Svetličič
Bogo Trontelj
Domen Verbič