STAREŠINA:
Tilen Kreft

NAČELNICA:
Žana Mencej
040 210 478
mencej.zana@gmail.com

GOSPODAR:
Timotej Gregorič

TAJNIK:
Marko Planinc

BLAGAJNIČARKA:
Ava Rajh

NAČELNICA MČ DRUŽINE:
Nina Šubic

NAČELNIK GG DRUŽINE:
Gašper Kreft

NAČELNICA PP KLUBA:
Ajda Prašnički

NAČELNICA RR KLUBA:
Ava Rajh

ČLANI RU:
Tinkara Kreft
Ita Osredkar
Livija Pirc

MČ VODNIKI:
Neža Lesjak
Maruša Kavčič
Janja Jevnikar
Nina Šubic

GG VODNIKI:
Zarja Dostal
Ita Osredkar
Maruša Birsa
Tinkara Kreft
Eva Rajh
Gašper Kreft

NADZORNI ODBOR:
Živa Novljan
Anja Novljan
Jure Česnik

DISCIPLINSKA KOMISIJA:
Tinkara Mazej
Maruša Birsa
Eva Rajh