Članarina 2021/22

Da si lahko pri tabornikih, načeloma ne potrebuješ ničesar posebnega – res je, da potrebuje tabornik kroj, ni pa mu treba kupiti rutice, svojega šotora, svoje žage, prav tako zato, da imamo vsak teden srečanja, ni treba plačevati mesečnih vadnin … Tudi zato je taborništvo ena najugodnejših (če ne najbolj ugodna) dejavnosti za otroke in mlade.
Da bi bilo taborništvo še bolj dostopno, ne glede na materialni status, smo se odločili, da naredimo v tem letu korak v to smer tudi pri obračunavanju članarine. Tako uvajamo spremenjen sistem.

Za leto 2021/22 uvajamo večstopenjske članarine:

 • MINIMALNA članarina (45 €) je nižja, da jo bodo lažje plačale tudi finančno šibkejše družine
 • PRIPOROČENA članarina (55 €) spremembi navkljub še vedno pomeni, da »stanejo« tedenska srečanja manj kot 2 EUR na srečanje, menimo, da jo bo lahko plačala večina članstva
 • PODPORNA članarina (70 €) nam bo še olajšala nakup opreme ali pa dodatno izobraževanje prostovoljcev 

Seveda pa imajo prav vsi člani enake pravice in ugodnosti kot do sedaj, ne glede na višino plačane članarine. Podatki o izbiri višine članarine so seveda zaupni osebni podatki, obravnavali jih bomo po določilih GDPR.

MINIMALNA

45 €

Minimalna članarina znaša 45
evrov in je namenjena tistim, ki
zaradi slabše finančne situacije
težko plačajo več.


Sklic 00 202201

PRIPOROČENA

55 €

Priporočena članarina znaša 55
evrov in zanjo menimo, da jo
bo lahko plačala večina.


Sklic 00 202202

PODPORNA

70 €

Podporna članarina v višini 70
evrov društvu omogoča izvedbo
nekaterih dodatnih aktivnosti,
dodatna izobraževanja in nakup
opreme.

Sklic 00 202203

Članarino lahko poravnate preko položnice, elektronskega bančništva ali QR kode (Preizkušeno deluje z KlikIn, Abamobil, mDBS, mBank@Net in mBills. Obvezno spremenite ime in priimek otroka v namenu.). Plačilo članarine je predpogoj za sodelovanje na naših akcijah in vodovih srečanjih.
Lepo vas prosimo, da članarino poravnate do konca oktobra. Ob plačilu članarine uporabite naslednje podatke:

Društvo tabornikov rod Podkovani krap
Pot k ribniku 20, 1000 Ljubljana
Številka računa: SI56 0208 3001 4094 757 (pri NLB),
Sklic: glejte sklic pri višini članarine
Namen: Članarina – Ime in priimek otroka

Članarino društvo tako porabi za:

 • odvod članarine na Zvezo tabornikov Slovenije, s čimer naši člani postanejo tudi člani nacionalne taborniške organizacije in prejemajo revijo Tabor,
 • članarino društva v Zvezi tabornikov Slovenije in posledično WOSM-u – svetovni organizaciji skavtskega gibanja, ki nas povezuje v veliko družino skoraj 30 milijonov tabornikov po vsem svetu,
 • izvedbo tedenskih vodovih srečanj in stroške materiala/potrebščin zanje,
 • izobraževanje vodnikov in vodstvenega kadra (vodniški tečaji, vikendi za vodnike, taborniška akademija, seminarji za taborna vodstva, tečaj za vodje …),
 • nakup rutic, našitkov, našitkov veščin in oznak znanj za člane,
 • vzdrževanje rodove spletne strani in drugih komunikacijskih poti,
 • nakup nove opreme, ki jo člani uporabljajo brezplačno (športna oprema, šotori, prva pomoč …),
 • odgovornostno zavarovanje članov in zavarovanje pravne zaščite,
 • druge stroške, ki so povezani z delovanjem društva (računovodstvo, banka, tisk …).

Ker smo prostovoljno in neprofitno društvo v javnem interesu, se vsa sredstva porabijo neposredno za delovanje društva in delo s člani.