Občni zbor 2023

Vse naše člane vabimo na občni zbor, ki bo potekal v četrtek, 16. marca 2023, ob 18.00 v dvorani ČS Rudnik (Pot k ribniku 20, Ljubljana – poleg taborniške sobice).

Predlagan dnevni red, katerega teme bodo pripravljene kot delavnice in predstavitve, je:

  1. Izvolitev delovnega predsedstva
  2. Potrditev dnevnega reda
  3. Poročilo verifikacijske komisije
  4. Poročila preteklega leta (delo načelnika, finančno poročilo, gospodarsko poročilo, poročilo nadzornega odbora)
  5. Razrešitev sedanjih funkcij in predlogov novih funkcij
  6. Načrti za letošnje leto (delo načelnika, finančni načrt, gospodarski načrt)
  7. Volitve članov rodove uprave
  8. Razno